Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

O nás

Společnost MD projekt s.r.o. byla založena v roce 2009 pracovníky s dlouholetou zkušeností v oblasti elektro a měření a regulace, zejména pak v energetice a petrochemickém průmyslu. Díky spolupráci s renomovanými partnery a posilování know-how došlo během několika let k rozšiřování poskytovaných činností a vybudování pevné pozice na trhu. Řady našich zákazníků se postupně rozrostly o významná jména, zároveň se ve společnosti stabilizovalo potřebné technické i personální zázemí. Jsme flexibilní, v současné době náš tým dokáže zajistit vše od realizace malého projektu pro soukromé investory, až po náročné investiční akce pro významné průmyslové zákazníky. Projekty realizujeme dle potřeb našich zákazníků. Jsme schopni zajistit zpracování studií a analýz, vypracování projektů a realizační dokumentace, přes dodávku zařízení, vývoj a implementaci SW, až po instalaci a kompletní vyzkoušení u zákazníka. Samozřejmostí je dodání veškeré potřebné dokumentace ve shodě s legislativními požadavky, zaškolení obsluhy a technická podpora, včetně poskytování záručního a pozáručního servisu.

Firemní strategie

  • Být spolehlivým dodavatelem projekčních a realizačních činností, inženýrských služeb v oblasti měření regulace a systému elektro, včetně dodávek zařízení a materiálů.
  • Poskytovat pro zákazníky služby s důrazem na kvalitu provedení díla naplnění smluvních a legislativních požadavků při dodržování pravidel etiky podnikání, orientace na potřeby zákazníka a naplnění finančních ukazatelů jednotlivých zakázek.
  • Veškeré činnosti společnosti provádět v souladu s interní legislativou společnosti, normativy vztahujícími se k plnění díla, s ohledem na zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Směřovat vedení společnosti s ohledem na budoucí rozvoj oblastí podnikání, získávání nových trhů a rozšiřování odborných znalostí personálu společnosti.
  • Být náročným zaměstnavatelem, ale zároveň respektujícím a oceňujícím přínos každého jednotlivce tak, aby bylo dosaženo souladu cílů společnosti s potřebami zaměstnanců.
  • Být pro dodavatele náročným, ale zároveň seriózním partnerem při obchodní spolupráci, partnerem posilujícím vědomí odpovědnosti za kvalitu díla, ochranu životního prostředí a vytvářejícím předpoklady pro šetrné chování k životnímu prostředí a požadujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • Trvalé respektování a naplnění zákonných a jiných požadavků, které se na nás vztahují, a to včetně oblasti ochrany životního prostředí a BOZP. Jejich průběžné přezkoumávání a implementace nových požadavků, resp.změn do firemní legislativy.
  • Čestné jednání: Ctíme čestné jednání jako základní morální hodnotu.

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky